CULTURE, COMMUNICATION AND INTERCULTURAL MISUNDERSTANDINGS: EXPERIENCE-ORIENTED TRAININGS

  • Лора Спиридонова Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Стела Палиура Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Елени Невена Вазаиу Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Ралица Николова Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Цубаса Такахама Университета Тойо, Токио
  • Анна-Магдалена Шулце Католическия университет в Айхщет, Германия
Ключови думи: интеркултурна компетентност, учители, афективни аспекти, работа в екип, студенти

Резюме

Афективните аспекти на интеркултурната компетентност се изразяват в интеркултурна чувствителност чрез мотивираност към разбиране, оценяване и приемане на различията между културите. Статията представя ориентирани към опит тренинги като съдържание на дисциплината „Интеркултурно образование“ по отношение на тези афективни аспекти на интеркултурната компетентност на учителя. Тренингите са свързани с концепции за култура, комуникация и интеркултурни недоразумения в съвременното мултикултурно общество. Техните цели включват изразяване на гледни точки, опит и възприятия, дискусия и саморефлексия. Акцентът е върху рефлексията в екипната работа и отчитането на всяка индивидуална идея. Ориентираните към опит тренинги са последвани от задачи, свързани с когнитивните и поведенческите аспекти на интеркултурната компетентност на учителя.

За авторите

Лора Спиридонова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р във Факултета по науки за образованието и изкуствата.
Област на научни интереси: предучилищна педагоика, педагогически технологии на игровото взаимодействие, интеркултурно образование.
Адрес: София, 1574, бул. „Шипченски проход“ No 69A
E-mail: loraih@uni-sofia.bg

Стела Палиура, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Студент във Факултета по науки за образованието и изкуствата.
Адрес: София, 1574, бул. „Шипченски проход“ No 69A
E-mail: stella.pali@hotmail.com

Елени Невена Вазаиу, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Студент във Факултета по науки за образованието и изкуствата,.
Адрес: София, бул. „Шипченски проход“ No 69A
E-mail: elenavazaiou@gmail.com

Ралица Николова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Студент във Факултета по науки за образованието и изкуствата.
Адрес: София, 1574, бул. „Шипченски проход“ No 69A
E-mail: ralingr10@gmail.com

Цубаса Такахама, Университета Тойо, Токио

Студент.
E-mail: s1d201901666@toyo.jp

Анна-Магдалена Шулце, Католическия университет в Айхщет, Германия

Студент.
E-mail: magdalenaschulze@web.de

Публикувано на
2022-01-31
Рубрика
Теоретични и приложни изследвания