1

1. Илияна Тодорова, студентка от специалност „Изобразително изкуство“, учебна задача по „Живопис и цветознание“, 2013