8

8. Преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ представят своя изложба в Културния център на гр. Лесковац, Сърбия. Изложбата се организира в рамките на проект ArtNet по ФНИ на СУ, 2016 г.