3

3. Катерина Бояджиева, студентка от специалност „Изобразително изкуство“, „Бакхус“, пенопласт, кост 70 х 40 х 35см, 2015. Задачата е изпълнена в четвърти курс по дисциплината „Скулптура и художествени конструкции“