4

4. Анио Ле Хунг, студент в 1 курс, специалност „Изобразително изкуство“. Работата е създадена в часовете по Концептуални форми. „Мелез“, инсталация, вариращи размери, 2017