Обучение на академични кадри – Услуги за студенти със специални потребности: приобщаващо висше образование и универсален дизайн за учене

Преподаватели от ФНОИ, част от екипа на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности, взеха участие в Еразъм + проект – „Услуги за студенти със специални потребности: приобщаващо висше образование и универсален дизайн за учене, организиран от Център за подкрепа на студенти със специални потребности към Мазарик университет, Бърно, Чехия. В обучението, 22-26.05.2023, участваха преподаватели и университетски служители, работещи със студенти със специални потребности от различни университети от Италия, Испания, Турция, Англия, Шотландия, Унгария, Люксембург и др.

Откриване на изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ на 08.03.2023 от 11:30 в Галерия „Алма Матер“ на СУ

Откриване на изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ на 08.03.2023 от 11:30 в Галерия „Алма Матер“ на Софийския университет.

Изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ е осъществена от Столична община със съдействието на организации на и за глухите хора по повод Международната седмица на глухите 2022 г.

Нейното представяне в Галерия “Алма матер” към СУ от 06-17 март се организира от Центъра за подпомагане на студенти със специални образователни потребности, Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, и Столична община. 

Темата на изложбата е свързана с административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Столична община и представянето на проекти, свързани с български жестов език.

Инициативата за представяне на изложбата “Българският жестов език – пълноценно общуване за всички” пред студентите на столичните висши училища цели да ги ангажира с темата и с различни социални каузи, както и по-бързото приобщаване на глухи и сляпо-глухи граждани.

Изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“, Столична община и ФНОИ