Обучение на академични кадри – Услуги за студенти със специални потребности: приобщаващо висше образование и универсален дизайн за учене

Преподаватели от ФНОИ, част от екипа на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности, взеха участие в Еразъм + проект – „Услуги за студенти със специални потребности: приобщаващо висше образование и универсален дизайн за учене, организиран от Център за подкрепа на студенти със специални потребности към Мазарик университет, Бърно, Чехия. В обучението, 22-26.05.2023, участваха преподаватели и университетски служители, работещи със студенти със специални потребности от различни университети от Италия, Испания, Турция, Англия, Шотландия, Унгария, Люксембург и др.