Безплатно обучение по бежанско и миграционно право и застъпничество за правата на човека. Срок за кандидатстване до 1 февруари 2022 г.

ПОКАНА за участие в безплатно обучение по бежанско и миграционно право и застъпничество в сферата на правата на човека.

Организотора е Фондация за достъп до права – ФАР.