Библиотека Начална и предучилищна педагогика обявява конкурс „МЕСЕЦ АПРИЛ – МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“ – 2015 г.

КОЙ: Могат да участват всички студенти от факултета степен „бакалавър“ –редовно и задочно обучение в едно от посочените направления:
Направление 1: Участникът по свой избор посочва любим цитат от детска книга на български или чужд автор, въз основа на който в рамките на две-три печатнистраници да напише есе по дадения цитат.
Направление 2: Участникът по свой избор посочва любим цитат от детска книга на български или чужд автор, въз основа на който представя своя картина /размери, материали и техники по избор/по дадения цитат.

КОГА И КЪДЕ: Краен срок за предаване на работитедо 31 март 2015 г. в библиотека НПП, ет. 3, каб. 322.НАГРАДИ:
Направление 1:
1 награда–грамота и книга/енциклопедия/;
2 награда–грамота и безплатна читателска карта до края на следването;
3 награда–грамота.
Направление 2:
1 награда–грамота и албум;
2 награда–грамота и безплатна читателска карта до края на следването;
3 награда–грамота.Работите на всички наградени в конкурса ще бъдат публикувани на сайта на ФНПП.