ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ

Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Магистър“ от ФНОИ на 17 май 2023 г., която ще се проведе в Аулата на СУ“Св. Климент Охридски“ (Ректорат на СУ, бул. „Цар Освободител“ 15)

Уважаеми абсолвенти,

За получаването на Вашите дипломи на 17 май 2023 г. е необходимо да следвате следните стъпки:

  1. Във фоайето пред Аулата на Университета влизате  през мястото, обозначено като ВХОД.
  2.  На МАСА № 1 полагате подпис в списъка за дипломата по магистърски програми и по факултетен номер.
  3. На МАСА № 2 полагате подпис в списъка за получаване на тогата. Списъкът е изготвен по азбучен ред за всички магистърски програми общо, като са обособени места с букви от… до…
  4. Не е необходимо да се закупуват шапки, тъй като церемониалното облекло на Софийския университет не включва шапки.
  5. Абсолвентите магистърска степен полагат подписи за дипломите и получават тогите от 9.00 ч.
  6. В Аулата се остава до завършване на церемонията, след което се напуска, тогите се връщат на същото място, откъдето са получени, и задължително се полага втори подпис за връщане на тогата. Важно е да се има предвид, че всеки носи лична финансова отговорност за тогата.
  7. Абсолвентите сядат в Аулата на местата след втория ред, тъй като първите два реда са определени за Факултетния съвет и преподавателите.
  8. Поради големия брой абсолвенти е необходимо да се спазват указанията на служебните лица с оглед осигуряване на реда в Аулата и извън нея.