ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“.


Уважаеми колеги,
Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ Св. Климент Охридски има удоволствието да ви покани за участие във
Втората научно-практическа конференция
„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
Конференцията ще се проведе на 11 и 12 ноември 2021 год. в Ректората на СУ Св. Климент Охридски. Програмата включва работа в тематични, докторантска и студентска секции. Времето за представяне на докладите е до 15 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в електронен сборник.
Заявките за участие (в приложения файл) ще се приемат до 30 април 2021 год. на адрес conffnoi20@fppse.uni-sofia.bg. Срокът за представяне на пълните доклади (изискванията са в приложения файл) е до 1 юни 2021 год. Срокът за рецензиране  и коригиране на материалите е до 30 юни 2021 г. Таксата за участие е в размер на 60 лева, като всеки желаещ може да участва като автор с до два доклада. Таксата се заплаща по банков път след получаване на потвърждение за приемането за публикуване на доклада:
Основание:  такса участие, конференция ФНОИ 2021 (имена на участника)
IBAN:             IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE:   BNBGBGSD  

Информация
Заявка за участие

Очакваме ви,
Научен и организационен комитет на конференцията