Възможност за работа като ресурсни асистенти и придружители на деца и ученици със специални образователни потребности.

Може да бъде изображение с 1 човек, дете и текстово съобщение