График за дежурства на администрацията на ФНОИ през м. август 2020 г.

  1. От 3.08.2020 г. до 7.08.2020 г.

– инспектор УД  Е.Вълчева – каб. 501

  • от 10.08.2020 г. до 14.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Милка Белева – каб. 603

  • от 17.08.2020 г. до 21.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Невена Пазова – каб. 401

  • от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г. от 10 ч. до 16 ч.

инспектор УД Михаела Димитрова – каб. 205
инспектор УД Александра Георгиева – каб. 201- на 24 и 25.08.2020г.;
гл. инспектор администрация Антоанета Ананиева – каб. 201 – 26.08 – 31.08.2020 г.;
инспектор студенти Ася Попова – каб. 314 на 24 и 25.08.2020 г.;
инспектор студенти Валентина Едуад – каб. 320 – 26 и 31.08.2020г.
инспектор студенти Албена Димитрова – каб. 314 на 27 и 28.08.2020г.;
инспектор студенти Весела Манолова – каб. 319 – 31.08.2020 г.