График за дежурства на администрацията на ФНОИ през м. август 2021 г.

  1. От 2.08.2021 г. до 6.08.2021 г. от 10 ч, до 15 ч.

– инспектор УД Михаела Димитрова – каб. 205

  • от 9.08.2021 г. до 20.08.2021 г. от 10 ч. до 15 ч., без 10.08.2021 г. – от 13 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Милка Велева – каб. 603

  • от 26.08.2021 г. до 30.08.2021 г. от 10 ч. до 16 ч.

ОКС „магистри“ :

инспектор УД Михаела Димитрова – каб. 205

ОКС „бакалавър“:

инспектор студенти Албена Димитрова – каб. 314 на 23 и 24.08.2021г.;
инспектор студенти Валентина Едуад – каб. 320 – 25.08.2021г.
инспектор студенти Ася Попова – каб. 314 на 26.08.2021 г.;
инспектор студенти Весела Манолова – каб. 319 – 27.08.2021 г.

Забележка: Уверения за прехвърляне на студенти в ОКС „бакалавър“ се издават в периода от 23.08.2021 г. до 27.08.2021 г. от 10 ч. до 16 ч.