График за допълнителната поправителна сесия за всички студенти от 4 курс

Графикът на допълнителната поправителна сесия от 4 до 16 юни 2020 г., за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2020 г., може да видите ТУК

Курсове в Мудъл, в които ще се провеждат изпитите:

Необходимо е студентите да се самозапишат с ключ: 1235

Изпити при доц. д-р Марина Пиронкова – юни 2020

Изпити при проф. Лучия Малинова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р. Марина Апостолова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Татяна Борисова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Анна Георгиева – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Ралица Димитрова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Росица Тодорова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Илияна Симеонова – юни 2020

Изпити при ас. Далия Ал-Халил – юни 2020

Изпити при проф. д-р Лаура Димитрова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Стефан Алтъков – юни 2020

Изпити при доц. Снежина Бисерова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Елена Джамбазова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Любка Алексиева – юни 2020

Изпити при проф. д-р Цецка Коларова – юни 2020

Изпити при ас. Гергана Христова – юни 2020

Изпити при ст. преп. Ванина Петрова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Бисера Вълева – юни 2020

Изпити при ас. Гергана Минковска – юни 2020

Изпити при доц. д-р Розалина Енгелс – Критидис – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Екатерина Софрониева – юни 2020

Изпити при доц. д-р Данка Щерева – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Елена Делева – юни 2020

Изпити при доц. дпн Милен Замфиров – юни 2020

Изпити при доц. д-р Николай Цанев

Изпити при гл. ас. д-р Александър Ранев – юни 2020

Изпити за студентите от Специалност Музика
в този курс ще изпитват следните преподаватели: проф. д-р Адриан Георгиев, проф. д-р Ганка Неделчева, ас. Десислава Бакалова, гл. ас. д-р Хр. Карагьозов, проф. Лозанка Пейчева, гл. ас. д-р Боряна Мангова, гл. ас. В. Караатанасов, ас. Десислава Тилева, доц. д-р Таня Казанджиева