График за откриване на учебната 2019/2020 г. със студентите от I курс по специалности в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“

Бул. „Шипченски проход“ №69А

1 октомври 2019 г., 13,00 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 230

Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313

Предучилищна педагогика и чужд език – зала 505

Медийна педагогика и художествена комуникация – зала 213

Специална педагогика – зала 601

Логопедия – зала 601

Социална педагогика –зала 403

Изобразително изкуство – зала 301

Графичен дизайн – зала 301

Музика – зала 512

Музикални медийни технологии и тонрежисура – зала 512

Физическо възпитание и спорт – зала 400