График за работата на администрацията на ФНОИ през месец август 2022 г.

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2022 г. ще се обслужват, както следва:

от 12.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

инспектор УД Емилия Вълчева – каб. 501, от 10 ч.  до 16 ч.

от 22.08.2022 г. до 23.08.2022 г.

 инспектор Милка Белева – каб. 603 от  10 ч. до 16 ч.

от 24.08.2022 г. до 31.08.2022 г. от 10 ч. до 16 ч.

ОКС „магистри“ :

инспектор УД Милка Белева – каб. 603 от 24.08.2022 г. до 26.08.2022 г.

инспектор УД Александра Николова – каб. 202 от 29.08.2022 г. до 2.09.2022 г.

инспектор УД Анелия Асенова – каб. 205 от 29.08.2022 г. до 2.09.2022 г.

ОКС „бакалавър“:

инспектор студенти Ася Попова – каб. 314 на 24.08. и 25.08.2022 г.;

инспектор студенти Весела Манолова – каб. 319 – 26.08.2022 г

инспектор студенти Албена Димитрова – каб. 314 на 29 и 30.08.2022г.;

инспектор студенти Валентина Едуад – каб. 320 – от 29.08.2022г. до 31.08.2022 г.

Забележка: Уверения за прехвърляне на студенти в ОКС „бакалавър“ се издават в периода от 24.08.2022 г. до 31.08.2022 г. от 10 ч. до 16 ч.;                    

Обедната почивка на администрацията е от 12 ч. до 13 ч.