ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФНОИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ ЮЛСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2020

Ι. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат във виртуална класна стая в платформата Мудъл:

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“-  на 6.07.2020г. от 10.00ч. и на 7.07.2020 г. от 10.00ч.   –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=41930

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“ –  на 6.07.2020г. от 9.00ч.; на 7.07.2020 г. от 9.00ч. и на 8.07.2020 г. от 9.00ч.  –   https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42294

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Музика“, ОКС „Бакалавър“ – на 7.07.2020 г. от 11.00ч.   – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42295

ΙΙ. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат дистанционно чрез оценяване на предварително качени от студентите изпитни материали в съответната директория в Мудъл в периода 6.07.2020г. – 9.07.2020г.:

● Държавен теоретико-практически изпит за специалност „Изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“ – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42296

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“  – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42297

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42252

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър” – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42254

● Държавен практико-приложен изпит –  магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили други специалности/ –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42256

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалисти с учителска правоспособност/  – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42255

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ /след професионален бакалавър/
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42298