ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФНОИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2020

Ι. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат във виртуална класна стая в платформата Мудъл:

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“-  на 16.09.2020г. от 10.00ч.

Държавен практико-приложен изпит за специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“ –  на 16.09.2020г. – ключ за самозаписване на студентите: 1235

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Музика“, ОКС „Бакалавър“ – на 16.09.2020г.

ΙΙ. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат дистанционно чрез оценяване на предварително качени от студентите изпитни материали в съответната директория в Мудъл в периода 10.09.2020г. – 15.09.2020г.:

● Държавен теоретико-практически изпит за специалност „Изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“  

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”