ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФНОИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ ЮНСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 Г.

ВАЖНО!!!
Дипломантите трябва да се самозапишат в съответните курсове с ключ: 1235

Ι. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат във виртуална класна стая в платформата Мудъл:

21 ЮНИ 2021 Г. НАЧАЛО 9: 00 ЧАСА:

ОКС „БАКАЛАВЪР“:

ОКС „МАГИСТЪР“:

ΙΙ.  Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат дистанционно чрез оценяване на предварително качени от студентите изпитни материали в съответния курс в Мудъл в периода 21.06.2021г. – 23.06.2021г.:

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предчилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57581    ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, задочно обучение, ОКС „Бакалавър“:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57582    ключ за самозаписване: 1235

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57583    ключ за самозаписване: 1235

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57584    ключ за самозаписване: 1235

● Държавен практико-приложен изпит –  магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили други специалности/:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57585    ключ за самозаписване: 1235

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалисти с учителска правоспособност/:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=57586    ключ за самозаписване: 1235