ДГ 105 „Ракета“  в София търси да назначи помощник възпитател в яслена група

ДГ 105 „Ракета“, намрища се на ул. Емануил Васкидович № 40 в София, търси да назначи помощник възпитател в яслена група.

За контакти: Тел. 029450593 и 029450453

Срок на кандидатстване: 14 септември 2023 г. до 12.00 часа.