ДГ 128 „Феникс“ в София търси да назначи учител и помощник възпитател

ДГ 128 „Феникс“ , намираща се на ул. „Суходолска“ № 2  в София, търси да назначи учител и помощник възпитател.

Тел. за контакт: 028223618 и 0884801562

Срок за кандидатстване: 27 февруари 2024 г. до 15.00 часа