ДЕН НА ВИРТУАЛНО ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“: 8 юли 2021г.

Уважаеми Кандидат-магистри,
На 8 юли 2021г. (четвъртък) на посочения линк в Мудъл –  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=58138#section-6 , ще се проведе ДЕН НА ВИРТУАЛНО ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ФНОИ.

Ще имате възможност самостоятелно да се запознаете с качените презентации на всички магистърски програми, за които е обявен прием за академичната 2021/2022 г., както и да зададете директно въпроси на научните ръководители на програмите по катедри, в посочените по-долу часови интервали:

Магистърски програми към катедра  „Логопедия“ – 11-12 ч.
Магистърски програми към катедра „Специална педагогика“ – 12-13ч.
Магистърски програми към катедра „Социална педагогика и социално дело“ – 13-14ч.
Магистърски програми към катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ – 14-15ч.
Магистърски програми към катедра „Начална училищна педагогика“ – 15-16ч.
Магистърски програми към катедра „Визуални изкуства“  – 16-17ч.
Магистърски програми към катедра „Музика“ – 17-18ч.

Вярваме, че с това събитие ще подпомогнем точния Ви избор и личната Ви перспектива за бъдещо професионално развитие!

С пожелание за успех,
Деканското ръководство на ФНОИ