„Дни на Социалната работа“ във Факултета по педагогика на 14 март 2024 г.

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ПЕДАГОГИКА организира „ДНИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА“ на 14 МАРТ 2024 г.
Събитието включва среща-дискусия между преподаватели и студенти с депутатите от Комисията по труда, социалната и демографската политика в 49 Народно сьбрание, г-жа Деница Сачева (председател) и г-жа Елисавета Белобрадова (член).

Поканват се за участие заинтересовани студенти от ФНОИ.
Време на провеждане на събитието: 10 – 12 ч. в Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило
9.30 ч. Регистрация