Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ през летния семестър на 2020/2021 – срок: 12 октомври 2020

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2020/09/03/konkurs-leten-2020-21/