Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2023/2024 г.

Краен срок за подаване на документи: 16 октомври 2023 г., 17:00 ч.
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/09/19/ka131_2023-2024_2/