Допълнителна поправителна сесия за всички студенти от 4 курс

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна поправителна сесия в срок от 4 до 16 юни 2020 г., за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2020 г.

Студентите, които не са успели да си подадат заявления в предварително обявения срок до 16.03.2020 г. /присъствено/ във Факултета, могат да го направят електронно, като изпращат заявленията си на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 26 до 28 май 2020 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Заявление за явяване на изпит/и може да изтеглите тук

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 3 юни 2020 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

Процедурата по издаването на протокол за изпит от допълнителната поправителна сесия за студентите от 4 курс е следната:

  • Студентът заплаща такса от 30 лв. за всеки от изпитите, с които е записан условно за 4 курс за учебната 2019/2020 г., а студенти,  които е трябвало да се дипломират през учебната 2018/2019 г. или преди това, но имат да полагат семестриални изпити, за всеки от тях заплащат по 50 лева – с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е:
BN BG BG SD,

 като в превода се посочват три имена, факултет, специалност, факултетен номер; на основание се посочва: за издаване на протокол. С едно банково платежно нареждане може да се заплатят всички изпити на даден студент;

  • Студентът изпраща имейл на съответния инспектор за издаване на необходимия протокол /протоколи/, като  прилага /сканирано или снимано  банковото бордеро/ за платената сума за съответния протокол /протоколи/;
  • Инспекторът – студенти създава протокола /протоколите/;
  • След провеждане на изпита, съответният преподавател нанася оценката в СУСИ и изпраща протокола /протоколите/ за одобрение от инспектора – студенти.