ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАУКИ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

О Б Я В Я В А

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОТ 1.04.2020 г.  ДО 15.04.2020 г. ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС, КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ ПРЕЗ 2020 г.

Молби за явяване на изпити се подават при съответните инспектори студенти в срок до 16.03.2020 г.