Допълнителна сесия за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2021 г.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна  сесия за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2021 г. , както следва:

  1. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – сесия от 9 до 14.02.2021 г.

Студентите, изпращат заявленията си електронно, на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 1 до 3 февруари 2021 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 8 февруари 2021 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

  • РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – сесия от 3 до 9 март 2021 г.

Студентите, изпращат заявленията си електронно, на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 22 до 24 февруари 2021 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 4 март 2021 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

Процедурата по издаването на протокол за изпит от допълнителната  сесия за студентите от 4 курс е следната:

  • Студентът заплаща такса от 30 лв. за всеки от изпитите, с които е записан условно за 4 курс за учебната 2020/2021 г., а студенти,  които е трябвало да се дипломират през учебната 2019/2020 г. или преди това, но имат да полагат семестриални изпити, за всеки от тях заплащат по 50 лева – с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е:  BN BG BG SD,

 като в превода се посочват три имена, факултет, специалност, факултетен номер; на основание се посочва: за издаване на протокол. С едно банково платежно нареждане може да се заплатят всички изпити на даден студент;

  • Студентът изпраща имейл на съответния инспектор за издаване на необходимия протокол /протоколи/, като  прилага /сканирано или снимано  банковото бордеро/ за платената сума за съответния протокол /протоколи/;
  • Инспекторът – студенти създава протокола /протоколите/;
  • След провеждане на изпита, съответният преподавател нанася оценката в СУСИ и изпраща протокола /протоколите/ за одобрение от инспектора – студенти.