Допълнителна сесия за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение на специалностите от ФНОИ, ОКС „Бакалавър“ – април 2024г.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна сесия за неположени изпити за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение ОКС „Бакалавър“ за всички специалности в периода от 1.04.2024 г. до 15.04.2024 г. Студентите, които имат неположени изпити, за да се явят на допълнителната сесия е необходимо в срок от 6 март до 13 март 2024 г. да подадат електронно заявление чрез инспекторите „студенти“ ОКС бакалавър до Декана на ФНОИ, /свободен текст/ в което се описват изпитите на които желаят да се явяват и титулярите на дисциплините.

За изпити с които студентите са записани условно в 4 курс се заплаща съответната такса.

Електронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Радостина Добрева – rmdobreva@uni-sofia.bg

Графикът за изпитите за допълнителната сесия ще бъде качен на сайта на Факултета в срок до 26.03.2024 г.