Достъп до лицензирани продукти и услуги на Майкрософт

Уважаеми колеги,

На основание на сключения от МОН договор за ползване от висшите училища на софтуерни продукти на Майкрософт,
преподаватели, служители и студенти от Софийския университет
получават правото да използват лицензирани продукти и услуги на Майкрософт (Office 365, част от който са Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive и други).

Лиценз за Office 365 могат да получат:

·         щатните преподаватели във факултетите и департаментите в СУ „Св. Климент Охридски“

·         служители в СУ „Св. Климент Охридски“

·         записаните студенти за текущата учебна година в СУ „Св. Климент Охридски“

Лицензът за преподаватели и служители е с по-разширени възможности.

В случаите, в които един потребител е в повече роли, той може да заяви лиценз за ролята с по-разширени възможности.

За да се възползват от правото си на лиценз, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет трябва да се регистрират на адрес
https://365.uni-sofia.bg/ с потребителското си име и парола от СУСИ.

За регистрацията трябва да изберат от менюто „Лиценз за“, след което:

  1. Да въведат потребителското си име в СУСИ и парола
  2. Да въведат парола за Office 365 и служебния си имейл в Софийския университет.
    Важно за студентите! Необходимо е да са си активирали предварително служебната електронна поща!

При успешна регистрация ще получат потребителско име за портала на Office 365, който се намира на адрес https://portal.office.com.

За преподаватели и служители потребителското име е във вида <име>@office365faculty.uni-sofia.bg,
а за студентите – <име>@office365student.uni-sofia.bg,
където <име> е потребителското име в СУСИ.

След получаване на потребителското име, трябва потребителят да активира профила си.

На адрес https://bit.ly/3bExqwT се намерят видео-инструкции за:

  • Активиране на профил
  • Инсталиране на Teams
  • Лицензиране на Office 365 локална инсталация