„Заедно в час“ предлагат безплатен уебинар за студенти-бъдещи начални учители на 21 октомври 2021 г.!

Уебинар: Тайната на успешните учители // 21 октомври от 18:30 ч.
 Уебинарът е насочен към студентите, които биха имали интерес да станат начални учители. На уебинара ще поканим учител от програмата, който преподава именно в начален етап. Така участниците в събитието ще могат да зададат въпросите си и да научат малко повече за работата ни от първо лица.
Линк към уебинара на 21 октомври 2021 г.
https://www.facebook.com/events/413657770114753/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D