Заявяване на студентски карти – студенти в горен курс на обучение

Издаване на нови студентски електронни карти в СУ за студенти в горен курс на обучение за учебната 2021/2022 г.

Във връзка с добавянето на функционалностите на Европейска студентска карта (ESC – https://europeanstudentcard.eu/) и въвеждането на нови студентски електронни карти в СУ (СУ ESC, СУ ISIC-ESC и СУ EYC-ESC), студентите в горен курс на обучение трябва да заявят издаване на нова студентска електронна карта.

След записване за зимен семестър на уч. 2021/2022 г., студентите в горен курс на обучение следва да подадат електронно заявление за издаване на нова студентска електронна карта в Картовата система на Софийски университет – cards.uni-sofia.bg, като използват за идентификация потребителско име и парола за СУСИ.

Данните на студента се попълват автоматично от наличната информация в СУСИ (при подаване на заявление системата ще поиска да верифицира текущия статус на студента в СУСИ, за което е нужно да се въведе отново паролата за СУСИ). Полетата „имейл“, „телефон“ и „имена на латиница“ са отключени за редактиране. Студентът избира предпочитания вид карта съгласно Приложение 1, прикачва своя снимка (за документ) и избира начин за заплащане на картата. При заплащане с банков превод е необходимо да се прикачи документът за извършеното плащане.

Заплащането на картата се извършва чрез:

  1. Картовата система на Софийски университет чрез Epay/EasyPay
  2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

Данни за банков превод:

БНБ – централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

Основание: Издаване на студентска карта ; Три имена на студента ; Факултет

Картата се получава във филиалната библиотека на факултета в срок от 14 работни дни, считано от датата на одобрение на заявката.

Картите се преиздават срещу заплащане, ако сгрешената информация е по вина на заявителя. В противен случай картите се преиздават безплатно.

В случай на грешна информация, отпечатана на картата, притежателят ѝ уведомява Университета на електронен адрес cards@uni-sofia.bg и връща лично картата в Университетската библиотека. Новата карта се издава за същите срокове и се предоставя отново чрез Университетска библиотека.

Приложение 1: Видове и цени на карти

ПритежателЦена (издаване)ВалидностУслуги
СУ ESC картаСтуденти/докторанти/ специализантиредовно/задочно/дистанционно обучение 15 леваЗа срока на обучение1.Университетска библиотека2.Общежития3.Сгради на СУ4.Услуги на ESC
СУ ISIC-ESC картаСтуденти/докторанти/ специализантиредовно обучение20 леваЗа срока на обучение с ежегодно подновяване на стойност 12 лв. 1.Университетска библиотека2.Общежития3.Сгради на СУ4.БДЖ /до 26 год./5.Градски транспорт6.Намаления на ISICwww.isic.bg7.Услуги на ESC
СУ EYC-ESC картаСтуденти/докторанти/ специализантизадочно обучение /до 30 години/ 20 леваЗа срока на обучение с ежегодно подновяване на стойност 12 лв. 1.Университетска библиотека2.Общежития3.Сгради на СУ4.Намаления на EYCwww.youthcard.bg5.Услуги на ESC