Изложба „Книгата като медия“ и Награждаване от инициативата „Читател на годината – 2015“, 29 март 2016 г.

Във връзка с международния ден на детската книга /2 април/ от 28 март до 2 април 2016 г. във ФНПП се проведе Седмица на библиотека Начална и предучилищна педагогика, през която със съдействието на преподавателите от сектор „Литература“ – проф. дфн Томислав Дяков, гл. ас. д-р Таня Казанджиева и гл. ас. Драгомира Панова се организираха различни мероприятия.
     На 28 март 2016 г. в библиотеката на факултета се проведе семинарно занятие по дисциплината „Литература за деца“ с преподавател гл. ас. Драгомира Панова и студенти от 1 курс, специалност Логопедия на тема: „Първи издания за деца – паралели и съвременност“.
     На 29 март от 13.00 часа в библиотека Начална и предучилищна педагогика Декана на ФНПП – проф. д-р Божидар Ангелов откри официално изложба на тема „Книгата като медия“. Проектът е по идея на сектор „Литература” и е осъществен в рамките на две учебни години. Изложбата е посветена на Международния ден на детската книга – 2 април. Целта е да се фокусира вниманието на обществото към значимостта на детската книга и на литературата за деца. В изложбата бяха включени ръчно изработени детски книги от студенти. Гл. ас. д-р Таня Казанджиева направи кратко представяне на проекта, след което студентката Бетина Христова, НУПЧЕ, 1 курс представи визията на студентите относно изложбата, следваха Посланията на книгата – кратък спектакъл по цитати на известни писатели, представени от доц. д-р Данка Щерева и студентите Десислава Петкова и Неделина Димитрова , ПНУП І-ви курс. Изложбата може да бъде разгледана до 11 април в библиотеката на факултета.
     За пръв път тази година във ФНПП бе връчена награда „Читател на годината – 2015 г.“ на студентката Илияна Петрова Делова, ПУПЧЕ, 2 курс. Наградата е грамота и авторска статуетка на скулптура Светлозар Петков /дарител в кампанията/.