Изложба „Социален плакат“ на студенти от 4 курс, специалност „Графичен дизайн“, галерия „Алма Mатер“ от 3 до 13 май 2023 г.

Може да видите изложбата „Социален плакат“ на студенти от 4 курс, специалност „Графичен дизайн“ в галерия „Алма матер от 3 до 13 май 2023 г.

Финисаж на изложбата на 12 май 2023 г. от 18 до 19 часа.