Информация за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Уважаеми студенти от магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове,

Вашите учебни занятия през зимния семестър ще се проведат чрез дистанционни средства, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., касаеща обучението на студентите в задочна форма на Софийския университет. В тази връзка се предвижда първа присъствена среща със студенти и преподаватели, на която ще бъдат дадени указания за начина на провеждането на занятията. Тази среща ще се проведе във Факултета по науки за образованието и изкуствата на 07.11.2020 от 10.00 ч., зала 400

Разписите за зимния семестър може да намерите също на сайта на ФНОИ (ТУК).