Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2021/2022 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!!

Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2021/2022 г. в СУСИ.

Кампанията стартира на 01.06.2021 до 10.06.2021 г.

Студентите от ПНУП р.о. и ПНУП з.о., които ще бъдат в 4 курс през уч. 2021/2022 г., трябва да посочат една избираема дисциплина и една факултативна.

Моля, влезте в СУСИ?