Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2023/2024 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!!

Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2023/2024 г. в СУСИ.

За студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 22.05.2023 до 23.06.2023 г.

За студентите в РЕДОВНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 22.05.2023 до 23.06.2023 г.

Студентите от ПНУП р.о. и ПНУП з.о., които ще бъдат в 4 курс през уч. 2023/2024 г., трябва да посочат една избираема дисциплина и една факултативна.

Моля, влезте в СУСИ!!!