КАРИЕРНО СЪБИТИЕ ВЪВ ФНОИ – 19 ЯНУАРИ 2023 Г.

На 19 януари 2023 г. в зала 230 зала на ФНОИ се проведе кариерно събитие.

То бе ръководено от проф. Мира Цветкова-Арсова – координатор на Кариерния център на ФНОИ и от кариерните консултатни от Кариерния център на Ректората на СУ – г-жа Надя Стоянова и г-жа Мария Илиева.

Присъстваха студенти от 1 и 2 курс на почти всички специалности от ФНОИ.

Кариерното събитие бе открито от Декана на ФНОИ – проф. Милен Замфиров. 

След това проф. Мира Цветкова-Арсова направи кратко въведение, като разказа за дейността на Кариерния център на ФНОИ, насърчи студентите да следят разнообразните обяви, които се качват ежеседмично на сайта на ФНОИ в секция Кариерно развитие, и обясни замисъла на събитието, а именно студентите още от първи курс да мислят за своето бъдещо кариерно развитие, да търсят най-добрата за тях кариерна реализация и изява.

Г-жа Надя Стоянова и г-жа Мария Илиева проведоха няколко много интересни ролеви игри с присъстващите с цел да ги насочат към това към какво е  важно за тях в бъдещата им работа, какви са собствените им силни страни и пр. След това те отговориха на различни въпроси, споделиха полезни уеб-страници и насърчиха студентите да се записват винаги, когато имат необходимост, за кариерна консултация при тях.