Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2023/2024 г.  – срок: 10 март 2023 г.

Информация може да намрите тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/

За предварително уточняване на академичните дисциплини в приемащия университет: r.engels@fppse.uni-sofia.bg  – проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, Еразъм координатор на ФНОИ