Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Подробна информация можете да откриете на следния електронен адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/

Срок за кандидатстване: 15 юни 2020г., 17.00ч.