Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение за 2022/23 – срок: 11.03.2022г., 17:00ч.

Информация може да намерите на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/01/17/ka103-students-2022-2023