Конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 година

Конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 година:  https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/07/26/
Краен срок: 11 октомври 2019 г.