КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ(ПКС)

ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ(ПКС) КЪМ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ С НАЧАЛНА ДАТА КАКТО СЛЕДВА:

ПРОФ. ДН МАРИЯ БАЕВА – 01.10.2019 – 9.00

ПРОФ. ДН РАДОСЛАВ ПЕНЕВ – 04.10.2019 – 9.00

ДОЦ. Д-Р ЛЮБЕН ВИТАНОВ – 04.10.2019 – 9.00