Награждаване и резултати от конкурса „МЕСЕЦ АПРИЛ – МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“ – 2015 г.

Ръководството на Факултета по начална и предучилищна педагогика съвместно с библиотеката по Начална и предучилищна педагогика обявиха конкурс „МЕСЕЦ АПРИЛ – МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“ ВЪВ ФНПП. Право на участие имаха всички студенти от факултета, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – редовно и задочно обучение, в едно от посочените направления:
Направление 1: Участникът по свой избор посочва любим цитат от детска книга на български или чужд автор, въз основа на който в рамките на две-три печатни страници да напише есе по дадения цитат.
Направление 2: Участникът по свой избор посочва любим цитат от детска книга на български или чужд автор, въз основа на който представя своя картина /размери, материали и техники по избор/ по дадения цитат.

На 28 април 2015 г. в библиотеката по Начална и предучилищна педагогика ръководството на факултета – проф. д-р Димитър Гюров – декан, проф. д-р Стефан Алтъков и доц. д-р Николай Цанев – зам.-декани, връчиха официално наградите на спечелилите конкурса:

Направление 1 – Есе:
1 място – Емилио Стилиянов Патарински – 2 курс, специалност Педагогика на масовата и художествената комуникация
2 място – Габриела Пламенова Валентинова – 3 курс, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
3 място – Теодора Данаилова Дочева – 2 курс, специалност Педагогика на масовата и художествената комуникация

Направление 2 – Изобразително изкуство:
1 място – Елена Любенова Петрова – 2 курс, специалност Изобразително изкуство
2 място – Наташа Любомирова Балабанова – 2 курс, специалност Изобразително изкуство
3 място – Цветелина Любенова Деничина – 3 курс, специалност Изобразително изкуство