Награждаване и резултати от студентски фотоконкурс на тема: „Университетската библиотека и аз” – 09.03.2016 г.

През м. декември 2015 г. Университетската библиотека стартира студентски фотоконкурс на тема: „Университетската библиотека и аз”. Право на участие имаха само студенти от СУ „Св. Климент Охридски”. За целта бе необходимо участниците в конкурса да представят своя снимка направена в Университетска библиотека, която се публикува във фейсбук страницата на УБ. Гласуването се извърши с бутон „Харесвам“. Класираха се снимки с най-много гласове. Гласуването продължи до 29.02.2016 г. Основната цел на конкурса бе Университетската библиотека да бъде представена през погледа на нейните читатели. Участваха 14 снимки с интересни сюжети от различни библиотеки в структурата на УБ. Награждаването от конкурсасе състоя на 09.03.2016 г. в Централното фоайе на Университетска библиотека.

На 2-ро и 3-то място се класираха снимки на студенти от ФНПП.

Ето и наградените:
Втора награда
IV курс ФНПП /специалност НУПЧЕ/ – Капка Гергинова, Беатрис Кацарова, Николета Ерменкова, Любослава Борисова, Борислава Юдина, Цветозар Колев

Трета награда
IV курс ФНПП /специалност Социална педагогика/ – Ивета Гоцова

ЧЕСТИТО!!!