НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

От долния линк можете да изтеглите Сборника с доклади от Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков
ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Сборникът включва авторски текст на проф.  Бижков, биографичен текст за неговия живот и дейност и галерия снимки. Четирите  пленарни доклада  описват приноса на  проф. Бижков към педагогическата теория и практика.
Включените тематични доклади са 123, разделени на седем кръга: Социални и образователни дискурси, Социална кохезия и приобщаващо образование, Съвременни тенденции в обучението на ученици със специални образователни потребности, Добри практики в образованието и перспективи в предучилищното и началното училищно образование, Сравнителен дискурс в българската педагогика и училищно оценяване, Музика и педагогика – иновации и традиции и Диалози през изкуството.

http://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/11/bizhkov.pdf

Организационният комитет благодари на всички колеги, които вложиха  не само усилия, но и много емоция за създаването на  този завършен труд, 1094 страници, които носят енергия и отварят нови хоризонти за  стимулирани търсения.