НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да присъствате на:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

София, 6   ноември  2020 г., 9 часа
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

Регистрацията е от 9:00 до 9:45 часа, а от 10:00 до 12:00 часа ще бъдат представени пленарните доклади.

Очакваме Ви!
С поздрав,

Организационен комитет на конференцията:
доц. дпн Милен Замфиров – председател
доц. д-р Маргарита Бакрачева
доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис
проф. дн Радослав Пенев
доц. Милена Блажиева
доц. д-р Николай Цанев
проф. дпн Николай Попов
проф. д-р Адриан Георгиев
доц. д-р Габриела Кирова
доц. д-р Неда Балканска
проф. д-р Стефан Алтъков
проф. д-р Нели Бояджиева
доц. д-р Марина Пиронкова
гл. ас. д-р Галина Георгиева
гл. ас. д-р Любка Алексиева
гл. ас. д-р Диана Игнатова
гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова
гл. ас. д-р Ралица Димитрова
ас. д-р Цвета Петрова
ас. д-р Мария Валявичарска
Александра Георгиева