Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

София, 15 и 16 май 2020 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

Програмата на конференцията включва работа в тематични сесии, чиито научни полета ще бъдат допълнително уточнени след получаване на заявките от участниците. В работата на конференцията ще бъде обособена и докторантска сесия.

Времето за представяне на докладите е до 10 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в рецензиран сборник с ISBN.

Заявки за участие се приемат до 21 февруари 2020 г. на e-mail адрес conffnoi20@fppse.uni-sofia.bg, контактно лице: доц. д-р Маргарита Бакрачева. (ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: .DOC или .PDF)

Срокът за изпращане на пълните доклади е 21 март 2020 г.

Срокът за рецензирането на докладите и получаването на потвърждение от организаторите за приемане на материалите за публикуване е 31 март 2020 г.

Повече информация за конференцията, заедно с формата на заявката за участие и техническите изисквания към докладите, ще откриете в прикачената покана. (ПОКАНА)

Очакваме Ви!

С поздрав,

Организационен комитет на конференцията:

доц. дпн Милен Замфиров – председател

доц. д-р Маргарита Бакрачева

доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

проф. дн Радослав Пенев

доц. Милена Блажиева

доц. д-р Николай Цанев

проф. дпн Николай Попов

проф. д-р Адриан Георгиев

доц. д-р Габриела Кирова

доц. д-р Неда Балканска

проф. д-р Стефан Алтъков

проф. д-р Нели Бояджиева

доц. д-р Марина Пиронкова

гл. ас. д-р Галина Георгиева

гл. ас. д-р Любка Алексиева

гл. ас. д-р Диана Игнатова

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

ас. д-р Цвета Петрова

ас. д-р Мария Валявичарска-Караиванова

Александра Георгиева