Начало на занятията за магистърски програми „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“

Занятията на студентите от магистърски програми  „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка)” и  “ Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка)” за зимен/ първи семестър на учебната 2021/ 2022 година ще започнат на 11 ноември, 2021 г. 

За получаване на студентските книжки, моля всички записани студенти в горепосочените магистърски програми да се явят пред сградата на ФНОИ на бул. „Шипченски проход“ №69А на 11.11.2021 г., 11.00 часа.