На 3 май 2023 г. от 18.30 часа в галерия „Алма матер“ се открива изложбата „Нашите посланици в училище“

На 3 май 2023 г. от 18.30 часа в галерия „Алма матер“ се открива изложбата „Нашите посланици в училище“.

Изложбата е организирана от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Тя може да бъде разгледана от 3 до 13 май 2023 г.

Изложбата се провежда в рамките на Кирило-Методиевите дни като съпътстващо събитие, свързано с провеждането на научна конференция на 12 и 13 май.

Тя е посветена на религиозното образование и е част от академичния календар за честването на 135-годишнината от създаването на Софийския университет и 100-годишнината на Богословския факултет.