Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2022

Държавни практико-приложни изпити – ОКС Бакалавър

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73703 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73704 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73705 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73706 ключ за самозаписване: 1235

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ-Специалност „Логопедия“ редовно обучение, ОКС „Бакалавър“
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73723 ключ за самозаписване: 1235

Държавни практико-приложни изпити – ОКС Магистър

Държавен практико-приложен изпит –  магистърска програма „Предучилищна педагогика“ (за завършили други специалности), юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73707 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73708 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (след професионален бакалавър), юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73709 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Специална педагогика“ ЗАДОЧНО обучение, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73712 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Жестов език в образованието“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73713 ключ за самозаписване: 1235

Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация“, юни 2022
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73714 ключ за самозаписване: 1235

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ- „Логопедия“, редовно обучение /за завършили други специалности/ ОКС „Магистър“
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73724 ключ за самозаписване: 1235

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ- „Логопедия“, задочно обучение /за завършили други специалности/ ОКС „Магистър“
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73726 ключ за самозаписване: 1235